Zasady przyjmowania kandydatów na studia - rekrutacja 2017/2018

Zasady rekrutacji 2017/2018 - skrót (tabelka)

Limity przyjęć - uchwała Senatu

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na rok 2017/2018

Uchwała Senatu w sprawie zmiany warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na rok 2017/2018 - rekrutacja na II stopień kierunek pedagogika

Uchwała Senatu w sprawie zmiany warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na rok 2017/2018 - zmiany dotyczące kompletu dokumentów

Regulamin rekrutacji 2017/2018

Zarządzenie Rektora w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Zasady przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad w latach:

UWAGA: Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jako laureat lub finalista olimpiad stopnia centralnego ma obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia w tym zakresie do odpowiedniej dla danego kierunku studiów wydziałowej komisji rekrutacyjnej przed zakończeniem tury rekrutacji, w której kandydat chce wziąć udział (Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na rok 2017/2018 par. 3 ust. 7)

Nie można w APS podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować - (więcej informacji...)

 

Rekrutacja krok po kroku - przewodnik

 

Potwierdzanie efektów uczenia się

Uchwała Senatu w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Zarządzenie Dziekana WNP w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie Dziekana WSNS w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. potwierdzania efektów uczenia się

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od WKR (decyzje zostały wysłane listem poleconym).
ODWOŁANIE POWINNO BYĆ SPORZĄDZONE WEDŁUG WZORU - POBIERZ WZÓR
Odwołania można składać w Kancelarii APS: bud. A, p. 1099 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem:
"Do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - odwołanie od decyzji WKR"