Zasady przyjmowania kandydatów na studia - rekrutacja 2017/2018

Zasady rekrutacji 2017/2018 - skrót (tabelka)

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na rok 2017/2018

Uchwała Senatu w sprawie zmiany warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na rok 2017/2018 - rekrutacja na II stopień kierunek pedagogika

Zasady przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad w latach:

UWAGA: Nie można w APS podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować - (więcej informacji...)

 

Rekrutacja krok po kroku - przewodnik

 

Potwierdzanie efektów uczenia się

Uchwała Senatu w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Zarządzenie Dziekana WNP w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie Dziekana WSNS w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. potwierdzania efektów uczenia się

 

Zasady przyjmowania kandydatów na studia
w rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 (rekrutacja zakończona)

Zasady rekrutacji 2016/2017 - skrót (tabelka)

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na rok 2016/2017

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością - uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na rok 2016/2017

Regulamin rekrutacji

Zarządzenie Rektora w sprawie rekrutacji na rok 2016/2017

Uchwała Senatu - limity przyjęć 2016/2017

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne 2016/2017

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej 2016/2017

Zasady przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad:
w latach 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017

UWAGA: Nie można w APS podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować - (więcej informacji...)

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od WKR (decyzje zostały wysłane listem poleconym).
ODWOŁANIE POWINNO BYĆ SPORZĄDZONE WEDŁUG WZORU - POBIERZ WZÓR
Odwołania można składać w Kancelarii APS: bud. A, p. 1099 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00
lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem:
"Do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - odwołanie od decyzji WKR"