SOCJOLOGIA

SPECJALNOŚCI

Socjologia polityki i problemów społecznych – w ramach specjalności studenci zapoznają się istniejącymi aktualnie problemami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi takimi jak: nierówny dostęp do dobrej edukacji, opieki społecznej, do pracy, nierówny dostęp do władzy kobiet i mężczyzn. Poznają też sposoby radzenia sobie z problemami przez jednostki, grupy społeczne, organizacje pozarządowe, władze lokalne i ponadlokalne w różnych typach społeczeństw demokratycznych. Zdobędą umiejętność gromadzenia odpowiednich danych, tworzenia autorskich programów badań i ich realizacji, kreowania wizerunku publicznego instytucji i polityków, podejmowania skutecznych działań w zakresie public relations.

Socjologia mediów – w ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę o roli mediów w życiu człowieka współczesnego, mechanizmach funkcjonowania mediów, ich wpływie na życie społeczne i zmiany kulturowe. Poznają konsekwencje niespotykanej w dziejach ekspansji mediów i problemy etyczne związane z tym zjawiskiem. Będą mieli okazję zgłębiać zagadnienia związane z warsztatem pracy dziennikarza, tworzeniem wizerunku publicznego oraz elementy public relations. Studenci specjalności poznają najczęściej stosowane metody badania mediów i ich oddziaływania, w tym metody socjologii wizualnej. Absolwenci zdobędą umiejętność badania odbioru mediów, docierania z określonym przekazem do potencjalnych odbiorców i oddziaływania przekazu medialnego. Student specjalności Socjologia mediów znajdzie zatrudnienie w agencjach reklamowych lub działach marketingu, promocji i reklamy.

Baner Info Kopia

Baner Irk Kopia