SOCJOLOGIA

SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Socjologia kultury – Zastanawiasz się czasami, dlaczego nasza rzeczywistość tak bardzo różni się od tej, w której dorastali nasi dziadkowie? Co sprawia, że coś, co jest dziś modne, jutro odbierane jest jako obciach? Dlaczego internet wypiera prasę, radio i telewizję? Czym jest kultura masowa, popularna, konsumpcyjna lub cyberkultura? Jak konstruowane społecznie jest nasze ciało i seksualność? A może poszukujesz nowych form uczestnictwa w kulturze? Specjalność Socjologia Kultury odpowiada na rosnące znaczenie w życiu społecznym zjawisk i procesów o charakterze kulturowym związanych z globalizacją. Jest skierowana do osób zainteresowanych kulturowym wymiarem życia społecznego – zmiennymi sposobami myślenia i działania przedstawicieli różnych grup społecznych, kultur i subkultur. Podczas zajęć specjalnościowych studenci będą nie tylko rozwijać wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, biorąc udział w  mini-projektach badawczych. Absolwenci tej specjalności mogą szukać zatrudnienia w dziedzinach wymagających znajomości mechanizmów kulturowych: w instytucjach i organizacjach rządowych, samorządowych i pozarządowych (NGO) działających w sferze kultury, kontaktów międzykulturowych i mediów, w placówkach upowszechniania kultury i sztuki, w instytucjach organizacji czasu wolnego i turystyki, agencjach marketingowych i eventowych oraz w instytucjach badawczych typu CBOS lub Kantar TNS, Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii badając przykładowo dominujące postawy i zachowania konsumenckie, trendy mody, style życia i wartości.

Socjologia komunikacji i procesów społecznych – specjalność stanowi odpowiedź na narastające trudności w komunikowaniu się oraz w rozwiązywaniu problemów generowanych przez procesy społeczne, występujące zarówno w codziennych sytuacjach społecznych, jak i w sytuacjach kryzysowych. W ramach specjalności studenci zapoznają się z podstawami wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej, międzykulturowej, rodzajów komunikacji, barier, efektywności, relacji między komunikacją a kulturą i mediami. Jako procesy społeczne zostanie zaprezentowana m.in. problematyka społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej, zdrowia i niepełnosprawności, edukacji i wychowania, rynku pracy, wykluczenia społecznego i migracji.

 

Baner Info Kopia

Baner Irk Kopia