SOCJOLOGIA

SPECJALNOŚCI

Socjologia kultury – specjalność odpowiada na rosnące znaczenie w życiu społecznym zjawisk i procesów o charakterze kulturowym związanych z globalizacją, ekspansją kultury konsumpcyjnej, rolą mediów i konfliktami o podłożu kulturowym. Jest skierowana do osób zainteresowanych kulturowym wymiarem życia społecznego, a więc zróżnicowanymi społecznie wzorami zachowań, wartościami i obyczajami, zróżnicowanymi i zmiennymi sposobami myślenia i działania przedstawicieli różnych grup społecznych, kultur i subkultur. W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z socjologicznymi interpretacjami religii, narodu, moralności i obyczajowości, ze zjawiskiem subkultur, z kulturowymi uwarunkowaniami płci i wieku oraz z rolą w kulturze i w życiu codziennym dawnych i nowych mediów. W toku studiów zapoznają się z rolą i oddziaływaniem kultury popularnej, konsumpcji i kultury konsumpcyjnej, turystyki, i innych form uczestnictwa w kulturze. Poznają zagadnienia czasu wolnego, mechanizmy tradycji i pamięci zbiorowej, a także planowania i orientacji skierowanych w przyszłość. Poznają problematykę kontaktów i konfliktów o podłożu kulturowym, procesy adaptacji, integracji i wykluczenia społecznego.

Socjologia komunikacji i procesów społecznych – specjalności stanowi odpowiedź na narastające trudności w komunikowaniu się oraz w rozwiązywaniu problemów generowanych przez procesy społeczne, występujące zarówno w rozmaitych rutynowych, codziennych sytuacjach społecznych, jak i w sytuacjach kryzysowych. Potrzebni są specjaliści, organizatorzy, doradcy pracujący w instytucjach rządowych, pozarządowych, firmach konsultingowych i poradniach i innych zespołach ludzkich. W ramach specjalności studenci zapoznają się z podstawami wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej, międzykulturowej, rodzajów komunikacji, barier, efektywności, relacji między komunikacją a kulturą i mediami. Jako procesy społeczne zostanie zaprezentowana m.in. problematyka społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej, zdrowia i niepełnosprawności, edukacji i wychowania, rynku pracy, wykluczenia społecznego i migracji. Zagadnienia te zostaną pogłębione dzięki podstawom wiedzy z socjologii ogólnej, psychologii, filozofii, antropologii.

Baner Info Kopia

Baner Irk Kopia