EN

Studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzone są w języku polskim, dlatego też osoby nie posiadające obywatelstwa RP muszą wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem, dyplomem lub certyfikatem. Jednocześnie warto podkreślić, że posiadanie Karty Polaka nie stanowi potwierdzenia znajomości języka polskiego na ww. poziomie.

Honorujemy następujące dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:

  • Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (np. liceum) w której zajęcia prowadzone były w języku polskim lub posiadanie polskiego świadectwa dojrzałości
  • Dyplom/zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów wyższych w języku polskim, więcej informacji
  • Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego - więcej informacji
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych na polskiej uczelni, które prowadzone były w języku polskim.

 

Aktualności

11-08-2020

Powrót do szkoły dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dr Radosław Piotrowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS w rozmowie z Mateuszem Różańskim dla portalu Niepelnosprawni.pl o sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii CO…
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.