EN

Zagraniczne świadectwa i dyplomy ukończenia studiów, oprócz równoważności z ich polskimi odpowiednikami, aby mogły zostać użyte w procesie rekrutacji do APS muszą być zalegalizowane do obrotu prawnego na terytorium RP (czyli posiadać legalizację lub apostille) oraz być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego - lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości RP

Więcej na temat procedury legalizacji (w tym apostille) zagranicznych dokumentów o wykształceniu na terytorium RP można znaleźć na stronie

 

Aktualności

15-09-2020

INAUGURACJA

2 października (piątek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/2021. Wykład inauguracyjny wygłosi Profesor Ewa Łętowska członkini Polskiej Akademii Nauk, Doktor Hon…
10-09-2020

Studia podyplomowe TERAPIA PEDAGOGICZNA

Ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe - Terapia Pedagogiczna. Rekrutacja tylko do 30 września 2020 r.
26-08-2020

Nowe władze Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

Rektor elekt APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS została wybrana na przewodniczącą Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUP) na kadencję 2020-2024. Funkcję zastępcy przewodniczącej po…