EN

Zagraniczne świadectwa i dyplomy ukończenia studiów, oprócz równoważności z ich polskimi odpowiednikami, aby mogły zostać użyte w procesie rekrutacji do APS muszą być zalegalizowane do obrotu prawnego na terytorium RP (czyli posiadać legalizację lub apostille) oraz być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego - lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości RP

Więcej na temat procedury legalizacji (w tym apostille) zagranicznych dokumentów o wykształceniu na terytorium RP można znaleźć na stronie

 

Aktualności

11-08-2020

Powrót do szkoły dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dr Radosław Piotrowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS w rozmowie z Mateuszem Różańskim dla portalu Niepelnosprawni.pl o sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii CO…
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.