EN

Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na studia, oprócz dokumentów, o których jest mowa w dziale komplet dokumentów, składają dodatkowo:

  • świadectwo legalizacji lub appostille zagranicznego dokumentu o wykształceniu (dot. osób rekrutujących się na studia w APS na podstawie matury zagranicznej, dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą)
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski zagranicznego dokumentu o wykształceniu (dot. osób rekrutujących się na studia w APS na podstawie matury zagranicznej, dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą)
  • okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na ww. zasadach) - w związku z nowelizacją ustawy o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 53) kandydaci na studia nie składają kserokopii tego rodzaju dokumentów
  • podanie skierowane do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia i ustalenie wysokości czesnego za studia (dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na zasadach odpłatności)
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym jest mowa w zakładce dotyczącej znajomości języka polskiego
  • potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (należy ją złożyć bądź w momencie składania kompletu dokumentów, bądź też niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia)

Aktualności

11-08-2020

Powrót do szkoły dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dr Radosław Piotrowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS w rozmowie z Mateuszem Różańskim dla portalu Niepelnosprawni.pl o sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii CO…
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.