EN


Suska

                                

 

 

                                  Anna Suska

                              Pracownik socjalny

 

 

"W 2008 roku rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Warszawskim kierunek profilkaktyka społeczna i resocjalizacja. Kierunkiem była zainteresowana od dzieciństwa Studiując ciągle było mi mało, w szczególności za dużo było teorii za mało praktyki. Dlatego postanowiłam rozpocząc równolegle pracę socjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studiując ten kierunek nie zawiodłam się, gdyż  praktyk było więcej niż teorii. Obroniłam się w maju 2013 roku i już w czewrwcu podjęłam pracę jako pracownik socjalny w organizacji pozarządowej. Zajmuję się mieszkaniami treningowymi przeznaczonych dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, ubóstwie, osobami marginalizowanymi społecznie. Dzięki tej praktyce potrafiłam odnależć się zarówno w pod względem praktycznym jak i teoretycznym."