PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne drugiego stopnia:

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)

Pedagogika wczesnoszkolna - to specjalność przygotowująca do skutecznej i zindywidualizowanej pracy z dziećmi w różnym wieku (od dzieci w wieku żłobkowym, przez przedszkole do końca etapu edukacji wczesnoszkolnej). Dzięki bogatej ofercie programowej absolwent z łatwością odnajdzie się w różnych placówkach oświatowych i wychowawczych jako kompetentny nauczyciel, wychowawca lub opiekun dziecięcy. Może także rozpocząć karierę naukową np. na studiach doktoranckich.

Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności - absolwent specjalności jest przygotowany do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, ze specjalnym uwzględnieniem problematyki opieki nad uczniem wybitnie zdolnym. Sprawności kształtowane podczas zajęć z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności, pedagogiki i dydaktyki twórczości przygotowują do skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Absolwent może być również zatrudniony w ośrodkach kultury, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz firmach komercyjnych.

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

Edukacja zdalna i grafika komputerowa - specjalność ta pozwoli zdobyć poszukiwany zawód i pracę w korporacjach, instytucjach medialnych oraz ośrodkach realizujących e-learning. Specjalność dla wybierających przyszłość, gwarantująca atrakcyjność na rynku pracy.

Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży - jeżeli chcesz zostać pedagogiem – instruktorem teatralnym, realizującym spektakle i imprezy kulturalne – ta specjalność jest dla Ciebie. Przygotowuje do zawodu animatora ruchu teatralnego, zajmującego się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży, instruktora teatralnego prowadzącego amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe oraz organizatora widowisk kulturalnych, a także projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych, prezentujących teatr w przestrzeni medialnej. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych wykładowców akademickich oraz ludzi teatru i filmu zdobędziesz doskonałą wiedzę i przygotowanie z zakresu kształcenia artystycznego i edukacji kulturalnej.

Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - to przygotowanie do twórczego funkcjonowania  zawodowego integrującego obszary: człowiek – wychowanie – praca. Wykształcenie na czasie: „Nie możemy już dłużej oczekiwać, że dzięki wysiłkom kilku najlepszych jednostek firma zajmie pozycję lidera rynku. Jeśli chcemy przetrwać, musimy wypracować sposoby wykorzystania kreatywności i potencjału ludzi na wszystkich szczeblach organizacji”.

 

Baner Info Kopia

Baner Irk Kopia