PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna - przygotowuje, łącząc teorie z praktyką, do pracy animatora w systemie oświaty szkolnej i poza szkolnej, instytucjach animacji społecznej oraz agendach organizujących życie społeczne i kulturalne. Daje również kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela nauczania początkowego. Obok osiągnięcia poszerzonej wiedzy z zakresu kultury, gwarantuje rozwój praktycznych umiejętności tworzenia i realizowania projektów animacyjnych. W efekcie – przygotowanie do realizacji animacyjnych i pedagogicznych pasji.

Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną– kolejna unikatowa specjalność kształcąca osoby, które swoje zainteresowania kulturalne i artystyczne łączą z pragnieniem pracy w szkole. Zajęcia z obszaru edukacji kulturalnej rozwijają animacyjny potencjał studentów, a solidne przygotowanie pedagogiczne gwarantuje ich atrakcyjność na szkolnym rynku pracy. Ty uczynisz szkołę ogniskiem kultury, promieniującym na całe środowisko lokalne. Nie tylko dzięki zajęciom świetlicowym, pozalekcyjnym, także dzięki projektom animacyjnym.

Edukacja dorosłych i BHP - to połączenie ciekawej i rozwijającej pracy z potrzebami rynku i pracodawców. Specjalność dająca uprawnienia nauczycielskie, obejmująca dwa rynkowe zawody. Stanowi odpowiedź na światowe trendy: starzenie się populacji, rozwój społeczeństwa informacyjnego i związaną z tym konieczność uczenia się przez całe życie. Przygotowuje do szerokiego spektrum działań w obszarze edukacji dorosłych oraz dodatkowo do pracy na stanowisku instruktora i wykładowcy BHP.

Doradztwo zawodowe - to specjalność dająca uprawnienia nauczycielskie. Pozwala na działalność zawodową w różnych obszarach (szkoły, urzędy pracy, itd.). Przygotowuje do profesjonalnego poradnictwa zawodowego wszystkim grupom wiekowym. Studiowanie jej to też pomoc w odkryciu własnego potencjału i kształtowaniu kariery zawodowej.

Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności - daje kwalifikacje nauczycielskie w zakresie: pedagoga szkolnego, posiadającego kompetencje do pracy z uczniem zdolnym oraz nauczyciela zajęć komputerowych i informatyki. Solidne przygotowanie pedagogiczne wzbogacone o zajęcia z nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz umiejętności informatyczne. W rezultacie studia ułatwią znalezienie interesującej pracy w szkołach, placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach itp.

Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna - to dwie wiodące specjalności w czasie jednych studiów. W ciągu 3 lat studenci zdobywają podwójne kwalifikacje! Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w zawodzie nauczyciela, wychowawcy lub opiekuna dziecięcego, jak i w zawodzie nauczyciela-terapeuty, organizującego i prowadzącego zajęcia specjalistyczne  (tylko studia stacjonarne).

Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną - przygotowanie do wychowania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych przedszkola i szkoły. Wyposażenie w wiadomości i umiejętności przydatne do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego, jak również do pełnienia roli nauczyciela w klasach I - III szkoły podstawowej. Absolwenci nie będą mieli kłopotu ze znalezieniem pracy w zawodzie.

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

Edukacja medialna - tylko u nas odkryjesz czym jest MATRIX. Do świata wirtualnego wprowadzą Cię nietuzinkowi ludzie – specjaliści ds. cyberprzestrzeni. Dzięki nim poznasz tajemnice naukowe, weźmiesz udział w wielkiej przygodzie intelektualnej. Edukacja medialna, to gwarancja ciekawej pracy.

Psychopedagogika kreatywności - to unikatowa specjalność przygotowująca do pracy w zakresie identyfikacji, stymulowania i wspierania zdolności twórczych. Wiele zajęć ma charakter warsztatów, ponieważ rozumiemy, jak ważne jest łączenie teorii z praktyką. Absolwenci specjalności pracują zarówno w edukacji jak i w działach marketingu czy mediach. Jeśli lubisz twórcze wyzwania, ta specjalność jest dla Ciebie!

 

Baner Info Kopia

Baner Irk Kopia