PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI (studia niestacjonarne)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELKIE

Edukacja dorosłych i BHP - to połączenie ciekawej i rozwijającej pracy z potrzebami rynku i pracodawców. Specjalność dająca uprawnienia nauczycielskie, obejmująca dwa rynkowe zawody. Stanowi odpowiedź na światowe trendy: starzenie się populacji, rozwój społeczeństwa informacyjnego i związaną z tym konieczność uczenia się przez całe życie. Przygotowuje do szerokiego spektrum działań w obszarze edukacji dorosłych oraz dodatkowo do pracy na stanowisku instruktora i wykładowcy BHP.

Doradztwo zawodowe- to specjalność dająca uprawnienia nauczycielskie. Pozwala na działalność zawodową w różnych obszarach (szkoły, urzędy pracy, itd.). Przygotowuje do profesjonalnego poradnictwa zawodowego wszystkim grupom wiekowym. Studiowanie jej to też pomoc w odkryciu własnego potencjału i kształtowaniu kariery zawodowej.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - specjalność, dzięki której zrealizujesz różne plany. Jesteś przedsiębiorczy? Możesz założyć prywatny klubik opieki nad dzieckiem. Interesują Cię problemy dziecka, rodziny i chcesz pomagać ludziom w potrzebie? Możesz zostać asystentem rodziny. Chciałbyś być przygotowany do pracy opiekuńczej i wychowawczej w szkole? Możesz zostać pedagogiem szkolnym lub wychowawcą świetlicy.

Edukacja wczesnoszkolna - to specjalność gruntownie przygotowująca do pracy z dziećmi w różnym wieku (od dzieci w wieku żłobkowym, przez przedszkole do końca etapu edukacji wczesnoszkolnej). Dzięki bogatej ofercie programowej absolwent z łatwością odnajdzie się w różnych placówkach oświatowych i wychowawczych jako nauczyciel, wychowawca lub opiekun dziecięcy.

Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną - przygotowanie do wychowania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych przedszkola i szkoły. Wyposażenie w wiadomości i umiejętności przydatne do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego, jak również do pełnienia roli nauczyciela w klasach I - III szkoły podstawowej. Absolwenci nie będą mieli kłopotu ze znalezieniem pracy w zawodzie.

 

Baner Info Kopia

Baner Irk Kopia