PEDAGOGIKA

PROFIL PRAKTYCZNY - SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne pierwszego stopnia:

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza - Student specjalności zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc oraz wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne, a także do realizowania programów wychowawczych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach opiekuńczych na stanowisku opiekuna dziecięcego, w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, organizator współpracy z rodzicami, jako asystent rodziny.

Wychowanie żłobkowe i przedszkolne - Specjalność przygotowuje specjalistów - pedagogów do wychowania i edukacji dzieci od wieku niemowlęcego do rozpoczęcie nauki w szkole. Zakres studiów obejmuje kształtowanie wiadomości i umiejętności z zakresu wspomagania rozwoju, wychowania oraz kształcenia dzieci stosownie do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Absolwenci tych studiów będą też przygotowani do współpracy z rodzicami w zakresie dbałości o prawidłowy rozwój i edukację dzieci.

 

Baner Info Kopia

Baner Irk Kopia