PEDAGOGIKA

Opis specjalności

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Pedagogika I stopnia to trzyletnie studia zawodowe istotowo związane z misją i strategią rozwoju Akademii jako uczelni prowadzącej badania i kształcenie w zakresie nauk o wychowaniu. Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów.

 

STUDIA I STOPNIA (PROFIL PRAKTYCZNY) STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Pedagogika I stopnia (profil praktyczny) to studia o profilu praktycznym realizowane w Studium Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych APS, zakończone dyplomem licencjata po III roku studiów.

 

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Pedagogika II stopnia to studia związane z misją i strategią rozwoju Akademii jako uczelni prowadzącej badania i kształcenie w zakresie nauk o wychowaniu oraz rozwijającej etos i odpowiedzialność pedagogiczną w duchu patronki Marii Grzegorzewskiej. Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie pogłębionych kwalifikacji umożliwiających wieloaspektowe projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów.

 

Baner Info Kopia

Baner Irk Kopia