EN


Sobolewski

                   

                      Piotr Sobolewski

            koordynator projektów edukacyjnych

 

 

 

"Akademię mogę nazwać po prostu miejscem wielu szans i możliwości. Działając w samorządzie studentów widziałem wiele perspektyw swojego rozwoju, możliwości doświadczania. Pedagogika wydawała mi się średnio ciekawa, jednak już po pierwszym semestrze okazało się, że jest to inspirująca nauka dająca szerokie spojrzenie na człowieka i społeczeństwo, która "zaprasza" do myślenia. Dziś zawodowo zajmując się koordynacją projektów dotyczących edukacji dla administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz biznesu wiem, że wiedza i doświadczenie, które zdobyłem podczas studiowania na APS są bezcenne."

 

Kaczmarek

                          

 

                        Dorota Kaczmarek

              animatorka społeczno-kulturowa

 

 

 

 

 

"Na APS studiowałam pedagogikę na specjalności nauczycielskiej: animacja społeczno-kulturalna oraz psychopedagogika kreatywności. W moim odczuciu APS to bardzo przyjazna i prostudencka uczelnia. Bardzo doceniam fakt, iż studiują tam osoby niepełnosprawne, a uczelnia stara się odpowiadać na potrzeby każdego studenta.W tym miejscu nie istnieją rzeczy niemożliwe. Studia na APS to przede wszystkim czas, który pozwolił mi na głębsze poznanie samej siebie. Zdobyłam niezbędną wiedzę dotyczącą m.in. realizacji projektów animacyjnych, poznałam metody i formy pracy z grupą, nauczyłam się konstruować własne scenariusze zajęć, a co najcenniejsze, studia na APS wyposażyły mnie w bezcenne doświadczenia praktyczne i rozbudziły chęć świadomego działania animacyjnego, które poprzedza diagnoza lokalna.Uwaga! Nauczyciele akademiccy APS – inspirują i dodają wiary we własne możliwości. Piękny czas (…)Już w trakcie studiów rozpoczęłam pracę w zawodzie w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” przy programie „Seniorzy w Akcji”. Jestem również laureatką stażu w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, w ramach którego rozkręciłam z Kacperm Aleksandrukiem (Absolwentem APS) – Świetlicę Wiejską w jednej z mazurskich wsi.

 

Aktualności

18-06-2019

UWAGA - 21 czerwca

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 207/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r. - piątek 21 czerwca 2019 r. jest dniem wolnym od pracy, dla pracowników n…
12-06-2019

Szkolenie dla pracowników badawczo-dydaktycznych - 25 czerwca

Zapraszamy na szkolenie pracowników badawczo-dydaktycznych APS w dniu 25 czerwca, w godz. 13.00 - 15.00, Aula A
13-06-2019

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL!

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL! pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – laureaci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej