EN


Sobolewski

                   

                      Piotr Sobolewski

            koordynator projektów edukacyjnych

 

 

 

"Akademię mogę nazwać po prostu miejscem wielu szans i możliwości. Działając w samorządzie studentów widziałem wiele perspektyw swojego rozwoju, możliwości doświadczania. Pedagogika wydawała mi się średnio ciekawa, jednak już po pierwszym semestrze okazało się, że jest to inspirująca nauka dająca szerokie spojrzenie na człowieka i społeczeństwo, która "zaprasza" do myślenia. Dziś zawodowo zajmując się koordynacją projektów dotyczących edukacji dla administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz biznesu wiem, że wiedza i doświadczenie, które zdobyłem podczas studiowania na APS są bezcenne."

 

Kaczmarek

                          

 

                        Dorota Kaczmarek

              animatorka społeczno-kulturowa

 

 

 

 

 

"Na APS studiowałam pedagogikę na specjalności nauczycielskiej: animacja społeczno-kulturalna oraz psychopedagogika kreatywności. W moim odczuciu APS to bardzo przyjazna i prostudencka uczelnia. Bardzo doceniam fakt, iż studiują tam osoby niepełnosprawne, a uczelnia stara się odpowiadać na potrzeby każdego studenta.W tym miejscu nie istnieją rzeczy niemożliwe. Studia na APS to przede wszystkim czas, który pozwolił mi na głębsze poznanie samej siebie. Zdobyłam niezbędną wiedzę dotyczącą m.in. realizacji projektów animacyjnych, poznałam metody i formy pracy z grupą, nauczyłam się konstruować własne scenariusze zajęć, a co najcenniejsze, studia na APS wyposażyły mnie w bezcenne doświadczenia praktyczne i rozbudziły chęć świadomego działania animacyjnego, które poprzedza diagnoza lokalna.Uwaga! Nauczyciele akademiccy APS – inspirują i dodają wiary we własne możliwości. Piękny czas (…)Już w trakcie studiów rozpoczęłam pracę w zawodzie w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” przy programie „Seniorzy w Akcji”. Jestem również laureatką stażu w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, w ramach którego rozkręciłam z Kacperm Aleksandrukiem (Absolwentem APS) – Świetlicę Wiejską w jednej z mazurskich wsi.

 

Aktualności

11-12-2019

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW APS serdecznie zapraszają pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na Spotkanie Wigilijne 18.12.2019, godz. 11.40 w Audytorium im. Janusza Korczaka.
10-12-2019

Mateusz Kucz laureatem II miejsca w konkursie "Ethics & Trust in Finance Prize"

Dr Mateusz Kucz z Katedry Filozofii Moralności i Etyki Globalnej Instytutu Filozofii i Socjologii APS zajął II miejsce w konkursie "Ethics & Trust in Finance Prize" organizowanym przez Observatoire de…
10-12-2019

Rusza DALDIS (Erasmus+)

W dniach 21-22 listopada gościliśmy przedstawicieli uczelni, szkół i biznesu z branży Edu IT z Irlandii, Belgii, Danii, Grecji i Turcji. Było to pierwsze spotkanie inicjujące pracę w ramach grantu Dig…