EN


Sobolewski

                   

                      Piotr Sobolewski

            koordynator projektów edukacyjnych

 

 

 

"Akademię mogę nazwać po prostu miejscem wielu szans i możliwości. Działając w samorządzie studentów widziałem wiele perspektyw swojego rozwoju, możliwości doświadczania. Pedagogika wydawała mi się średnio ciekawa, jednak już po pierwszym semestrze okazało się, że jest to inspirująca nauka dająca szerokie spojrzenie na człowieka i społeczeństwo, która "zaprasza" do myślenia. Dziś zawodowo zajmując się koordynacją projektów dotyczących edukacji dla administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz biznesu wiem, że wiedza i doświadczenie, które zdobyłem podczas studiowania na APS są bezcenne."

 

Kaczmarek

                          

 

                        Dorota Kaczmarek

              animatorka społeczno-kulturowa

 

 

 

 

 

"Na APS studiowałam pedagogikę na specjalności nauczycielskiej: animacja społeczno-kulturalna oraz psychopedagogika kreatywności. W moim odczuciu APS to bardzo przyjazna i prostudencka uczelnia. Bardzo doceniam fakt, iż studiują tam osoby niepełnosprawne, a uczelnia stara się odpowiadać na potrzeby każdego studenta.W tym miejscu nie istnieją rzeczy niemożliwe. Studia na APS to przede wszystkim czas, który pozwolił mi na głębsze poznanie samej siebie. Zdobyłam niezbędną wiedzę dotyczącą m.in. realizacji projektów animacyjnych, poznałam metody i formy pracy z grupą, nauczyłam się konstruować własne scenariusze zajęć, a co najcenniejsze, studia na APS wyposażyły mnie w bezcenne doświadczenia praktyczne i rozbudziły chęć świadomego działania animacyjnego, które poprzedza diagnoza lokalna.Uwaga! Nauczyciele akademiccy APS – inspirują i dodają wiary we własne możliwości. Piękny czas (…)Już w trakcie studiów rozpoczęłam pracę w zawodzie w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” przy programie „Seniorzy w Akcji”. Jestem również laureatką stażu w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, w ramach którego rozkręciłam z Kacperm Aleksandrukiem (Absolwentem APS) – Świetlicę Wiejską w jednej z mazurskich wsi.

 

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
26-02-2018

Wystawa DYPLOMY MAGISTERSKIE 2017

Na prezentację składają się dyplomy autorstwa 26 absolwentów pięciu pracowni dyplomujących Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie – malarskich: prof. dr hab. Marzanny Wróblewskiej, prof. dr. …
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…