Pedagogika zdolności i informatyki

Pedagogika zdolności i informatyki – studia stacjonarne I stopnia (3-letnie)


Kierunek Pedagogika zdolności i informatyki przygotowuje do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych.
Student otrzymuje solidne przygotowanie pedagogiczne wzbogacone o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz zdobywa rozbudowane umiejętności informatyczne w zakresie użytkowania komputerów i sieci komputerowych, edycji grafiki, programowania, robotyki edukacyjnej, edukacji zdalnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Umiejętności doskonali i weryfikuje podczas warsztatów, praktyk i projektów realizowanych w szkołach.
W rezultacie studia ułatwiają znalezienie interesującej pracy w placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach oraz innych instytucjach ceniących kreatywność i wymagających wysokich kompetencji informatycznych.


Atuty kierunku:

  • Kierunek nowy, dostosowany do potrzeb pracodawców i aktualnych tendencji kształcenia, który jest sprawdzony - ma ponad 30-letnią tradycję (wcześniej znany jako specjalność na kierunku pedagogika specjalna albo pedagogika).
  • Kierunek skoncentrowany na rozwoju zdolności osobistych studenta oraz uwrażliwiający na zdolności podopiecznych.
  • Kierunek, w którym informatyka jest przyjazna, a pedagogika innowacyjna i otwarta na indywidualność.
  • Kierunek realizowany z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i oprogramowania aktualizujący program kształcenia w związku z dynamicznymi zmianami technologicznymi.
  • Kierunek unikatowy – łączący kompetencje informatyczne i kreatywność, czyli kompetencje szczególnie pożądane na rynku pracy.
  • Kierunek przygotowujący do pracy w zawodzie nauczyciela informatyki po ukończeniu studiów II stopnia.

 

Program studiów - link do pliku
Plan studiów - link do pliku
Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Sylwetka absolwenta - link do pliku
Kadra - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - link do strony