EN

Strona główna Rekrutacja Komplet dokumentów Studia stacjonarne (dzienne) 3-letnie I stopnia

Studia stacjonarne (dzienne) 3-letnie I stopnia

23-07-2020

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia
STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA składają:

  1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z wszystkimi wystawionymi do niego aneksami (z oryginałem do wglądu)
  2. podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”)
  3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”)
  4. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - sprawdź nr konta do opłaty za ELS (inne niż do opłaty rekrutacyjnej)
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia, wygenerowane z systemu IRK (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”)

Informacje o dodatkowych dokumentach składanych przez cudzoziemców zakwalifikowanych na studia - kliknij tutaj

UWAGA - W rekrutacji 2020/2021, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, osoby zakwalifikowane na studia będą składać komplety dokumentów w formie zdalnej za pomocą skrzynki ePUAP (wyjątkiem są cudzoziemcy zakwalifikowani na studia, którzy nie mają nadanego w RP numeru PESEL - te osoby są zobligowane do kontaktu z Komisją Rekrutacyjną w celu ustalenia formy składania kompletu dokumentów). Szczegółowe informacje zostaną podane w najbliższym czasie po ogłoszeniu odrębnego zarządzenia Rektora w tej sprawie

Aktualności

11-08-2020

Powrót do szkoły dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dr Radosław Piotrowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS w rozmowie z Mateuszem Różańskim dla portalu Niepelnosprawni.pl o sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii CO…
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.