EN

Strona główna Rekrutacja Komplet dokumentów Studia niestacjonarne (zaoczne) 5-letnie jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne (zaoczne) 5-letnie jednolite magisterskie

11-06-2019

Kandydaci zakwalifikowani do przejęcia na studia
NIESTACJONARNE JEDNOLITE MGR składają:

  1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z wszystkimi wystawionymi do niego aneksami (z oryginałem do wglądu)
  2. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”)
  3. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”)
  4. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - sprawdź nr konta i wysokość opłaty
  5. wydrukowane i własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia, wygenerowane z systemu IRK (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”)