EN

Strona główna Rekrutacja Komplet dokumentów Studia niestacjonarne (zaoczne) 5-letnie jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne (zaoczne) 5-letnie jednolite magisterskie

21-03-2019

Kandydaci zakwalifikowani do przejęcia na studia
NIESTACJONARNE JEDNOLITE MGR składają:

  1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z wszystkimi wystawionymi do niego aneksami (z oryginałem do wglądu)
  2. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „WYDRUK DOKUMENTÓW”)
  3. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „WYDRUK DOKUMENTÓW”)
  4. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - sprawdź numer konta
  5. podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę o warunkach odpłatności za studia:

 

Kierunek studiów: Wzór umowy o odpłatności za studia
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA pobierz
PEDAGOGIKA SPECJALNA pobierz
PSYCHOLOGIA pobierz