EN

Strona główna Rekrutacja Komplet dokumentów Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie II stopnia

Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie II stopnia

21-03-2019

Kandydaci zakwalifikowani do przejęcia na studia
NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA składają:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z suplementem (oryginały do wglądu). UWAGA: do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie wydane po obronie
 2. zaświadczenie, w którym ujęta jest w formie liczbowej średnia ocen ze studiów, wystawione przez uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. UWAGA: zaświadczenie to nie jest wymagane jeżeli w suplemencie do dyplomu średnia ocen z całego toku studiów jest wyraźnie ujęta w formie liczbowej
 3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień wynikających z zasad rekrutacji - dotyczy osób rekrutujących się na specjalności nauczycielskie lub kontynuację specjalności ze studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna. UWAGA: zaświadczenie to nie jest wymagane jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat posiada ww. uprawnienia
 4. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „WYDRUK DOKUMENTÓW”)
 5. oświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień wynikających z zasad rekrutacji, wygenerowane z Osobistego Konta Rekrutacji w IRK – ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „WYDRUK DOKUMENTÓW” (UWAGA – dotyczy rekrutacji na specjalności nauczycielskie lub będące kontynuacją kierunku/specjalności ze studiów pierwszego stopnia)
 6. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną
  UWAGA - Absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS, nie wgrywają zdjęć do systemu IRK (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „WYDRUK DOKUMENTÓW”)
 7. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - sprawdź numer konta
  UWAGA - Absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS wydany przez APS, nie wnoszą tej opłaty
 8. podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę o warunkach odpłatności za studia:

 

Kierunki studiów: Wzory umów o odpłatności
PEDAGOGIKA  pobierz
PEDAGOGIKA SPECJALNA  pobierz

 

UWAGA: Osoby, które nie mają jeszcze wydanego dyplomu licencjata, a dysponują jedynie "zaświadczeniem wydanym po obronie" składają owe zaświadczenie (zamiast dyplomu) wraz z zobowiązaniem, że brakujące dokumenty zostaną doniesione niezwłocznie po ich odebraniu z uczelni na której był broniony licencjat.
Wzór zobowiązania znajdziesz tutaj

Aktualności

18-04-2019

II BIEG Marii Grzegorzewskiej

Zapraszamy serdecznie do udziału w drugiej edycji BIEGU Marii Grzegorzewskiej w dniu 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Parku Szczęśliwickim.
17-04-2019

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy życzy Rektor wraz z całą społecznością akademicką
08-04-2019

APS na kozetce

Jak to jest być obywatelem/-obywatelem APS? Często mówimy o problemach w komunikacji pomiędzy różnymi jednostkami APS, może czas zmian jest okazją, aby o tym porozmawiać? O tym co nam przeszkadza, co…