EN

Strona główna Rekrutacja Komplet dokumentów Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie II stopnia

Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie II stopnia

23-07-2020

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia
NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA składają:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z suplementem (oryginały do wglądu). UWAGA: do czasu wydania dyplomu honorowane jest zamiast niego "zaświadczenie wydane po obronie"
 2. zaświadczenie, w którym ujęta jest w formie liczbowej średnia ocen ze studiów, wystawione przez uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. UWAGA: zaświadczenie to nie jest wymagane jeżeli w suplemencie do dyplomu średnia ocen z całego toku studiów jest wyraźnie ujęta w formie liczbowej
 3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień wynikających z zasad rekrutacji - dotyczy osób rekrutujących się na specjalności nauczycielskie lub kontynuację specjalności ze studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna. UWAGA: zaświadczenie to nie jest wymagane jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat posiada ww. uprawnienia
 4. podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”))
 5. oświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień wynikających z zasad rekrutacji, wygenerowane z Osobistego Konta Rekrutacji w IRK – ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI” (UWAGA – dotyczy rekrutacji na specjalności wymagające potwierdzenia posiadania przygotowania pedagogicznego lub będące kontynuacją kierunku/specjalności ze studiów pierwszego stopnia)
 6. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”)
  UWAGA - Absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS wydany przez APS nie składają podania o wydanie ELS - należy wpisać przy rejestracji w IRK numer albumu/indeksu APS
 7. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - sprawdź nr konta do opłaty za ELS (inne niż do opłaty rekrutacyjnej)
  UWAGA - Tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS wydany przez APS nie wnoszą tej opłaty
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia, wygenerowane z systemu IRK (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”)

UWAGA 1: Osoby, które nie mają jeszcze wydanego dyplomu licencjata, a dysponują jedynie "zaświadczeniem wydanym po obronie" składają owe zaświadczenie (zamiast dyplomu) wraz z zobowiązaniem, że brakujące dokumenty zostaną doniesione niezwłocznie po ich odebraniu z uczelni na której był broniony licencjat.
Wzór zobowiązania znajdziesz tutaj

Informacje o dodatkowych dokumentach składanych przez cudzoziemców zakwalifikowanych na studia - kliknij tutaj

UWAGA 2: W rekrutacji 2020/2021, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, osoby zakwalifikowane na studia będą składać komplety dokumentów w formie zdalnej za pomocą skrzynki ePUAP (wyjątkiem są cudzoziemcy zakwalifikowani na studia, którzy nie mają nadanego w RP numeru PESEL - te osoby są zobligowane do kontaktu z Komisją Rekrutacyjną w celu ustalenia formy składania kompletu dokumentów). Szczegółowe informacje zostaną podane w najbliższym czasie po ogłoszeniu odrębnego zarządzenia Rektora w tej sprawie

Instrukcja składania kompletów dokumentów na studia II stopnia za pomocą skrzynki ePUAP

Aktualności

11-08-2020

Powrót do szkoły dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dr Radosław Piotrowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS w rozmowie z Mateuszem Różańskim dla portalu Niepelnosprawni.pl o sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii CO…
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.