Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka są skierowane do osób, które poszukują lub chciałyby działały w różnych wsparciem, rzecznictwa czy ochrony praw dzieci. Są to studia ogólnoakademickie drugiego stopnia łączące badania z działaniem i kształceniem (badania w działaniu), łączące się do polskich i europejskich regulacji prawnych i społeczno-kulturowych z badaniami, działaniami i działaniami prawnymi dziecka (Konwencja o Prawach Dziecka, nowe i polskie strategie na rzecz dzieci, monitoringi UNICEF sytuacji dzieci, inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka itp.)

Absolwenci kierunku nabędą kwalifikacje, które pozwolą pełnić rolę lidera i obrońcy praw dziecka w różnych pracach i środowiskach pedagogicznych. Dzięki rozbudowanym różnorodnym praktykom absolwentom nabędzie pracy z dziećmi i na rzecz dziecka oraz dysponuje także kapitałem społecznym polskiego i środowiska działaczy praw dziecka.

Opis kierunku

Perspektywy zatrudnienia

Kadra

Wymagania rekrutacyjne

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów

Program studiów

Plan studiów

 

Baner Irk Kopia