EN

SPECJALNOŚCI (studia pierwszego stopnia):

Edukacja plastyczna z arteterapią (specjalność nauczycielska) – student specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby, rysunku, intermediów i multimediów oraz historii sztuki i kultury. Jednocześnie nabywa umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami stymulującymi rozwój postawy twórczej, pogłębia świadomość roli sztuki w procesie rozwoju osobowego, komunikacji interpersonalnej oraz terapeutycznej roli działań artystycznych w korygowaniu dysfunkcji psychofizycznych. Absolwent tej specjalności uzyskuje również uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych. Program specjalności zapewnia także nabycie umiejętności prowadzenia działań terapeutycznych w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych, sesji arteterapeutycznych i projektów integracyjnych bazujących na doświadczaniu sztuki.

Edukacja plastyczna i media cyfrowe (specjalność nauczycielska) – program specjalności zakłada kształcenie twórczej wrażliwości, umiejętności artystycznych studentów (w pracowniach: rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, multimediów, grafiki projektowej) oraz wiedzy z dziedziny sztuki i kultury. Student otrzymuje przygotowanie z zakresu pedagogiki i psychologii. Uzyskuje, wraz z dyplomem licencjata, uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych. Uczestniczy w toku studiów w warsztatach, plenerach i praktykach pedagogicznych kształtujących kreatywność i aktywność w przestrzeni społecznej. Jest w pełni przygotowany do pracy pedagoga i animatora sztuki zdolnego do poszukiwania własnej wypowiedzi artystycznej, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych technik artystycznych, jak i mediów elektronicznych.

Baner Irk Kopia

Aktualności

13-08-2018

KONSTYTUCJA DLA NAUKI

KONSTYTUCJA DLA NAUKI
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.