EN

SPECJALNOŚCI (studia pierwszego stopnia):

Edukacja plastyczna z arteterapią (specjalność nauczycielska*) – student specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby, rysunku, intermediów i multimediów oraz historii sztuki i kultury. Jednocześnie nabywa umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami stymulującymi rozwój postawy twórczej, pogłębia świadomość roli sztuki w procesie rozwoju osobowego, komunikacji interpersonalnej oraz terapeutycznej roli działań artystycznych. Student uczestniczy w toku studiów w warsztatach, plenerach i praktykach pedagogicznych kształtujących kreatywność i aktywność w przestrzeni społecznej. Program specjalności zapewnia także nabycie umiejętności prowadzenia działań w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych,  i projektów bazujących na doświadczaniu sztuki z wykorzystaniem technik arteterapeutycznych.

Edukacja plastyczna i media cyfrowe (specjalność nauczycielska*) – program specjalności zakłada kształcenie twórczej wrażliwości, umiejętności artystycznych studentów (w pracowniach: rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, multimediów, grafiki projektowej) oraz wiedzy z dziedziny sztuki i kultury. Student otrzymuje przygotowanie z zakresu pedagogiki i psychologii. Uczestniczy w toku studiów w warsztatach, plenerach i praktykach pedagogicznych kształtujących kreatywność i aktywność w przestrzeni społecznej. Jest przygotowany do pracy pedagoga i animatora sztuki zdolnego do poszukiwania własnej wypowiedzi artystycznej, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych technik artystycznych, jak i mediów elektronicznych.

Ukończenie łącznie studiów I i II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  uprawnia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela plastyki w szkole

 

*Zgodnie z projektowanymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia do bycia nauczycielem nabywa się dopiero po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku lub po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów.

Baner Irk Kopia

Aktualności

14-02-2019

Wyrazy współczucia

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktor Ewy Żabczyńskiej byłego pracownika naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni, niezwykle ceniona przez studentów i nauczycieli akademickich pozosta…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2