EN

W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 pojawią się nowe programy studiów, a także nowe kierunki studiów i specjalności:

1) Kierunek Pedagogika specjalna będzie realizowany jako jednolite studia magisterskie

KOMENTARZ: Nowa forma i program studiów na tym kierunku od roku 2019/2020 wynika m.in. ze zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) oraz zapowiedzi dotyczących zmian standardów kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce

2) Uruchamiamy jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

KOMENTARZ: Nowa forma i program studiów na tym kierunku od roku 2019/2020 wynika m.in. ze zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861). Pozostałe specjalności z zakresu pedagogiki będą dostępne w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Pedagogika

3) Bogata oferta studiów drugiego stopnia na kierunkach Pedagogika i Pedagogika specjalna

KOMENTARZ: Absolwenci studiów pierwszego stopnia po kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna będą mogli kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na dotychczasowych zasadach (dotyczy specjalności na kierunku pedagogika specjalna), przy czym należy pamiętać, że zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia nauczycielskie będą nabywane prawdopodobnie dopiero po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów.

4) Uruchamiamy specjalność pedagogika korekcyjna na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pedagogika

5) Uruchamiamy studia drugiego stopnia na kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka - więcej informacji...

6) Nowe specjalności na Socjologii: Socjologia kultury-badania i marketing, Socjologia komunikacji społecznej - studia pierwszego stopnia oraz Socjologia zmiany społecznej - studia drugiego stopnia

Aktualności

19-06-2019

Spotkanie z logopedą -pedagogika specjalna - studia jednolite mgr

Spotkanie z logopedą dla kandydatów na kierunek pedagogika specjalna (studia jednolite mgr), którzy myślą o aplikowaniu na specjalność logopedia: 5 lipca 2019, od godz. 10.00, pokój 3316, bud. C III p…
03-06-2019

Komunikat - pedagogika przedszkolna i wczesznoszkolna - studia II stopnia

W związku ze zmianami wynikającymi z przepisów rozporządzenia o studiach, informujemy, że Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nie ma możliwości prowadzenia od roku 2019/20 studiów…
31-01-2019

Nowości w rekrutacji 2019/2020

W rekrutacji na rok 2019/2020 pojawią się nowe programy studiów, a także nowe kierunki studiów i specjalności...