EN

W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 pojawią się nowe programy studiów, a także nowe kierunki studiów i specjalności:

1) Kierunek Pedagogika specjalna będzie realizowany jako jednolite studia magisterskie

KOMENTARZ: Nowa forma i program studiów na tym kierunku od roku 2019/2020 wynika m.in. ze zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) oraz zapowiedzi dotyczących zmian standardów kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce

2) Uruchamiamy jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

KOMENTARZ: Nowa forma i program studiów na tym kierunku od roku 2019/2020 wynika m.in. ze zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861). Pozostałe specjalności z zakresu pedagogiki będą dostępne w ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika

3) Bogata oferta studiów drugiego stopnia na kierunkach Pedagogika i Pedagogika specjalna

KOMENTARZ: Absolwenci studiów pierwszego stopnia po kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna będą mogli (w okresie przejściowym) kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na dotychczasowych zasadach (dotyczy specjalności/kierunków na pedagogice dających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej oraz wszystkich specjalności na kierunku pedagogika specjalna), przy czym należy pamiętać, że zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia nauczycielskie będą nabywane prawdopodobnie dopiero po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów.

4) Uruchamiamy studia drugiego stopnia na kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

5) Nowe specjalności na Socjologii: Socjologia kultury-badania i marketing, Socjologia komunikacji społecznej (studia pierwszego stopnia) oraz Socjologia zmiany społecznej (studia drugiego stopnia)

Aktualności

31-01-2019

Nowości w rekrutacji 2019/2020

W rekrutacji na rok 2019/2020 pojawią się nowe programy studiów, a także nowe kierunki studiów i specjalności...
11-06-2018

Rejestracja w systemie IRK krok po kroku

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem, który pomoże w dokonaniu zapisu na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów...