EN

Poniżej zamieszczamy terminy końca 1 tury zapisów na studia w systemie IRK

8 lipca (poniedziałek)
studia pierwszego stopnia: pedagogika, praca socjalna
studia jednolite mgr: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia
studia drugiego stopnia: socjologia

9 lipca (wtorek)
studia pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

10 lipca (środa)
studia drugiego stopnia: pedagogika specjalna - specjalność logopedia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

15 lipca (poniedziałek)
studia drugiego stopnia: interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka, interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, pedagogika, pedagogika specjalna

Ewentualne uruchomienie kolejnych tur zapisów w systemie IRK będzie uzależnione od wypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów

Więcej informacji można znaleźć w terminarzu rekrutacji

Aktualności

13-07-2019

2 tura zapisów na studia - ZAPRASZAMY!

W dniach 13-17 lipca odbywa się druga tura rekrutacji na wybrane kierunki studiów...
05-07-2019

Koniec zapisów na studia w IRK

Przedstawiamy terminy końca 1 tury zapisów w systemie IRK na studia...
03-06-2019

Komunikat - pedagogika przedszkolna i wczesznoszkolna - studia II stopnia

W związku ze zmianami wynikającymi z przepisów rozporządzenia o studiach, informujemy, że Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nie ma możliwości prowadzenia od roku 2019/20 studiów…