Aktualności rekrutacji

Informacja na temat wyboru sposobu płatności czesnego na studiach niestacjonarnych

Lektoraty z języków obcych dla studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych mgr

Rektutacja wrześniowa 2017/2018!

Baner zapisy 2017_2018

UWAGA ZAPISY W IRK TYLKO DO 18 WRZEŚNIA !!!

Terminarz rekrutacji wrześniowej

Oferta kierunków dostępnych w rekrutacji:

Wejście do systemu IRK

Ważna informacja dotycząca rejestracji w systemie IRK dla osób rekrutujących się na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

  • W SYSTEMIE IRK NOWĄ MATURĄ JEST KAŻDA MATURA ZDAWANA OD ROKU 2005 (W KTÓREJ WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH SĄ WYRAŻONE W PROCENTACH)! Starą maturę zaznaczają tylko te osoby, które zdawały egzamin dojrzałości przed rokiem 2005 i wyniki egzaminów maturalnych są w formie ocen.
  • Prosimy również pamiętać, że wynik rekrutacyjny obliczany jest na podstawie wskazanych przez kandydata egzaminów maturalnych (system nie wybiera automatycznie najbardziej korzystej dla kandydata opcji)!

Ważna informacja dotycząca rejestracji w systemie IRK dla osób rekrutujących się na studia drugiego stopnia:

  • Podstawą rangowania kandydatów na studia drugiego stopnia są: średnia ocen ze studiów oraz ocena widniejąca na dyplomie licencjata. Prosimy pamiętać aby nie mylić tych danych z innymi wynikami końcowymi zamieszczonymi na Państwa kontach w systemach USOSweb, w suplementach do dyplomów lub na zaświadczeniach wydawanych po obronie. Szczególnie prosimy uważać na ocenę, jaka będzie widniała na dyplomie licencjata - w systemie USOSweb chodzi o daną: "ocena na dyplomie", której prosimy nie mylić z "ogólnym wynikiem studiów" czy też z "oceną z pracy" licencjackiej lub "oceną z egzaminu" dyplomowego.
  • W trakcie zapisu w IRK na kierunki pedagogika lub pedagogika specjalna na specjalności nauczycielskie kwalifikacyjne lub na tzw. kontynuację specjalności należy również potwierdzić posiadanie przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień (np. ukończenia danej specjalności/kierunku) na studiach pierwszego stopnia. Niezaznaczenie tych opcji w trakcie rejestracji spowoduje niezakwalifikowanie kandydata na studia.

 

Nasze kierunki studiów w rankingu PERSPEKTYW 2017 - więcej

 

Folder rekrutacyjny, rekrutacja 2017/2018

Zapraszmy do zapoznania się z folderem dotyczącym rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 - rekrutacja lipcowa