Umowy zlecenia - Dydaktyka

Biuro ds  Organizacji i Planowania Kaształcenia 
budynek C. parter ,
pokój 3076
tel. 22-589- 36-35

Krystyna Handel  khandel@aps.edu.pl
godz. przyjęć :  codzienne 9 -15 ( oprócz czwartków)

 

Informacje ogólne   umowę o przprowadzienie zajęć dydaktycznych z udzieleniem licencji ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalne należy podpisać tydzień przed pierwszymi zajęciami dydaktycznymi. Osoba przygotowujaca  umowy z ramienia APS Krystyna Handel.

Wymagane dokumenty :
1.  podanie  o zatrudnienie skierowane do dziekana wydziału na którym będą realizowane zajęcia. Jeżeli zajęcia będą prowadzone  na WNP i WSNS, to należy  napisać dwa podania . Podanie musi być zaakceptowane przez kierownika zakładu/katedry lub kierownika  jednostki  międzywydziałowej.

2.  kopia dyplomu oraz inne dokumenty  świadczące o posiadanych  kwalifikacjach  *

3. dane personalne  ( druk dostępny w pokoju 3076 )   *

4. sylabus do przedmiotu (ów), który będzie  przedmiotem umowy

* dotyczy osób , które wnioskują o zatrudnienie na umowę cywilno-prawną  po raz pierwszy


Zalecane jest przesłanie elektroniczne na adres khandel@ aps.edu.pl danych osobowych w celu przygotowania wcześniej umowy oraz przygotowanie kodu dostępu do USOS.

- imię i nazwisko

- pesel

- stopień naukowy lub zawodowy

- adres zamieszkania, kod miesjcowaość,

- nazwę wojewódzkiego funduszu zdrowia

- adres urzędu skarbowego

 

Druki potrzebne przy rozliczeniu umowy i wypłacie wynagrodzenia.

- rachunek ( załacznik nr 1 do Zarzadzenia Rektora Nr 109/2013-14 - koniec druku umowy) na którym każdorazowo  musi być podany  nr konta bankowaego zleceniobiorcy

- karta rozliczeń zajęć dydaktycznych  ( załącznik  do rachunku) do pobrania w Dziale Planowania