Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej aktywnie korzysta z możliwości dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, badawczych i edukacyjnych oferowanych przez fundusze strukturalne i Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
więcej…