Okresowa Ocena Nauczycieli Akademickich  za lata 2014 i 2015

Zrządzenie Rektora nr 281/2015-16

Ewaluacja nauczyciela akademickiego - aplikacja z ankietą