Biuro ds. Zatrudnienia

budynek A, I piętro, pokój 1117

Kierownik

mgr Małgorzata Zięba
e-mail: mkwietniewska@aps.edu.pl
tel.: 22-589-36-17
tel. wew.:  1124

Pracownicy

Marlena Kobus
e-mail: mkobus@aps.edu.pl
tel.: 22-589-36-17
tel. wew.:  1124

Katarzyna Sajnog
e-mail: ksajnog@aps.edu.pl
tel.: 22-589-36-16
tel. wew.:  1117

Administratorem danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specajlnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353.

Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 z póź. zm.), oraz kodeksu pracy.

Każdej osobie przysługuje prawo wgladu do treści swoich danych oraz ich uzupełnienia i poprawienia.