EN

W Akademii Pedagogiki Specjalnej działa Wydawnictwo. Pracą Wydawnictwa kieruje dyrektor powoływany przez Rektora na podstawie pozytywnej opinii przez Senat.

Pracę Wydawnictwa wspiera komitet redakcyjny, którego celem jest:

  • opiniowanie projektu rocznego planu wydawniczego
  • opiniowanie merytoryczne poszczególnych pozycji wydawniczych
  • ustalanie kierunku działalności wydawniczej zgodnie z potrzebami uczelni.

Wydawnictwo publikuje książki i czasopisma:

Publikacje umożliwiają prezentację aktualnego dorobku naukowego.

Wykaz publikacji zamieszczony jest na stronie: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji/

Nowości: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/nowo%C5%9Bci/

Publikowanie książek i artykułów naukowych

Pracownicy mają możliwość wydawania w Wydawnictwie APS monografii i artykułów naukowych.

Wydanie publikacji wymaga:

  • zgłoszenia pozycji do Dyrekcji Wydawnictwa
  • włączenia pozycji do planu rzeczowo-finansowego na dany rok (w przypadku książek)
  • uzyskania pozytywnej opinii komitetu redakcyjnego
  • uzyskanie pozytywnej opinii dwóch recenzentów.

Dofinansowanie publikacji

Pracownicy mogą ubiegać się o finansowanie wydania publikacji. Finansowanie odbywa się na podstawie wniosku i uzyskania pozytywnej opinii.

Wniosek o finansowanie wydania publikacji dostępny jest na stronie: https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=4665

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą:

Kierownik Biura

Krzysztof Kozina
tel. 22/589 36 15
e-mail: kkozina@aps.edu.pl
pok. 3221

Pracownicy

Anna Netrowska
telefon: 22/589 36 00 wew. 3222
e-mail: anetrowska@aps.edu.pl
pok. 3222

Kontakt

Pytania należy kierować do Dyrektor Wydawnictwa mgr Moniki Bielskiej-Łach

tel. 22/589 36 76
e-mail: mbielska@aps.edu.pl
pok. 1219