EN

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) jest systemem informatycznym służącym do zarządzania studiami w szkołach wyższych.

System pozwala zamieszczać ofertę dydaktyczną zajęć, programy i terminy zajęć, obsługiwać w toku studiów studenta, kontaktować się ze studentami, dokonywać rejestracji i oceny zajęć, itd.

W Akademii Pedagogiki Specjalnej wykorzystywany jest USOSweb. USOSweb jest serwisem internetowym opartym na informacjach zgromadzonych w bazie danych USOS, co umożliwia studentom i pracownikom korzystanie z istniejących zasobów. USOSweb umożliwia zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów. Studentom zapewnia dostęp do planów zajęć, przeglądu ocen i zaliczeń, rejestracji na zajęcia i egzaminy, informacji o płatnościach i stypendiach itd. Nauczycielom akademickim serwis umożliwia wystawianie ocen i zaliczeń, wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć, koordynację planów i programów.

Dostęp do serwisu USOS

Dostęp do serwisu w Akademii zapewniony jest we wszystkich komputerach z łączem internetowym na terenie uczelni (w pokojach pracowników i na korytarzach). Z USOSweb można połączyć się również z każdego innego komputera z dostępem do Internetu, np. w domu.

Kontakt

W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do systemu USOSweb należy zgłaszać się pod adres usosweb@aps.edu.pl.

Informacji udziela także Biuro ds. USOS

tel. 22/589 36 00 wew. 3234
e-mail: pg@aps.edu.pl
pok. 3234