EN

Oferty zajęć fakultatywnych i seminaryjnych na nowy rok akademicki należy składać w terminach wskazanych przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów w zarządzeniach dotyczących organizacji roku akademickiego.

Oferty zajęć fakultatywnych i seminariów należy składać w formie sylabusów według obowiązujących wzorów (więcej w rozdziale: Sylabusy).