EN

Pracownicy zobowiązani są do złożenia raz w roku sprawozdań z działalności naukowej oraz z działalności naukowo-dydaktycznej.

Sprawozdania z dorobku naukowego

Sprawozdania z dorobku naukowego w danym roku dostępne są w aplikacji zamieszczonej w Internecie.

Dostęp do aplikacji posiadają wszyscy pracownicy, którzy mają założone konta w Centralnym Systemie Uwierzytelniania APS: https://sprawozdania.aps.edu.pl/

Złożenie sprawozdania polega na wypełnieniu dostępnych po zalogowaniu ankiet. Po wypełnieniu wszystkich ankiet można wydrukować końcowy raport.

Ankiety należy wypełniać w wyznaczonym przez Prorektora ds. Nauki APS terminie. Poza terminem ankiety są nieaktywne.

W celu wydrukowania ostatecznej wersji sprawozdania należy najpierw zatwierdzić dane.

Szczegółowa instrukcja dostępna jest na stronie:
https://sprawozdania.aps.edu.pl/index.php?item=K7YysVLKtDK0VrIGAA