Powrót do spisu treści

Protokoły zajęć dydaktycznych

Każda z osób prowadząca zajęcia zobowiązana jest do wpisywania ocen z prowadzonych zajęć w protokołach zamieszczonych w systemie USOS http://usosweb.aps.edu.pl

Oceny powinny być wpisane do protokołu przed terminem zamknięcia protokołów. Terminy zamknięcia podane są bezpośrednio przy protokołach.

W sytuacji, gdy protokół zostanie zamknięty, możliwa jest zmiana terminu aktywności za zgodą dyrektora instytutu lub kierownika samodzielnej jednostki po uprzednim złożeniu wniosku przez osobę prowadzącą zajęcia: https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=2626

Pojedyncze wpisy mogą nanoszone przez koordynatorów systemu USOS lub pracownika dziekanatu.

Wypełniony protokół należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie instytutu.

Termin składania wypełnionych protokołów określony jest w harmonogramie organizacji roku akademickiego.

Wydział Nauk Pedagogicznych
http://www.aps.edu.pl/studenci/organizacja-roku-akademickiego/wydzia%C5%82-nauk-pedagogicznych.aspx

Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
http://www.aps.edu.pl/studenci/organizacja-roku-akademickiego/wydzia%C5%82-stosowanych-nauk-spo%C5%82ecznych.aspx

Informacje

Informacje pomocnicze dla nauczycieli na temat wypełniania i drukowania protokołów: https://usosweb.aps.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28panel:DOMYSLNY;file:info_naucz.html%29

Informacja o systemie USOS zamieszczona jest na stronie:
https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=698

Powrót do spisu treści