EN

W ramach programu doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej została uruchomiona platforma e-learningowa.

Dostęp do strony możliwy jest na stronie web.aps.edu.pl poprzez Centralny System Uwierzytelniania APS.