EN

W Akademii Pedagogiki Specjalnej organizowane i współorganizowane są konferencje, sympozja, seminaria, warsztaty, wystawy i inne wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Każda z imprez wymaga zgłoszenia na formularzu zamieszczonym na stronie: http://www.aps.edu.pl/media/17480/formularz_zgloszenia_imprezy.pdf

Informacje o wydarzeniach należy zgłaszać do BIURA DS. OBSŁUGI BADAŃ l WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ lub do DZIAŁU PROMOCJI w celu umieszczeniach informacji na stronie uczelni: http://www.aps.edu.pl/Konferencje/

Informacje o konferencjach

Informacje o aktualnych konferencjach są zamieszczone na stronie: http://www.aps.edu.pl/Konferencje/