EN

Celem pracy Komisji ds. Etyki badań Naukowych jest opiniowanie projektów badań naukowych pod kątem ich zgodności z zasadami etyki w zakresie respektowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników projektu badawczego (badaczy i badanych). Komisja zachowuje niezależność w zakresie podejmowanych działań.

Komisja zbiera się na posiedzeniu w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących kwestii etycznych w złożonych wnioskach projektowych. W przypadku projektów nie budzących wątpliwości Komisja uzgadnia swoje stanowisko drogą elektroniczną.

Wnioski projektowe złożone do Komisji do dnia 15. danego miesiąca są rozpatrywane w terminie 2-4 tygodniu. Wnioski złożone po 15. dniu danego miesiąca  rozpatrywane są w kolejnym miesiącu wraz z nowymi wnioskami.

Ocena wniosków projektowych

Komisja zobowiązana jest do przygotowania opinii w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Opinia sporządzana jest w formie pisemnej.

Opinia może zawierać:

  • ocenę pozytywną
  • oceną pozytywną z warunkiem spełnienia sugerowanych przez Komisję zmian w projekcie badawczym
  • oceną negatywną

Opinie z oceną pozytywną z warunkiem i negatywną wymagają pisemnego uzasadnienia.

Ocena negatywna uniemożliwia przeprowadzenie planowanych badań.

Realizacja badań z oceną pozytywną z warunkiem jest możliwa po wprowadzeniu zmian i ponownym rozpatrzeniu projektu przez Komisję.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje są dostępne w Regulaminie działania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych: https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=3038.

Kontakt

Wnioski projektowe do oceny Komisji należy składać w wersji papierowej i elektronicznej w:

Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą

Kierownik Biura

Krzysztof Kozina
tel. 22/589 36 15
e-mail: kkozina@aps.edu.pl
pok. 3221

Pracownicy

Anna Netrowska
telefon: 22/589 36 00
e-mail: anetrowska@aps.edu.pl
pok. 3222