Powrót do spisu treści

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja jest powoływana jest w celu opiniowania projektów badań naukowych pod kątem ich zgodności z zasadami etyki w zakresie respektowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników projektu badawczego (badaczy i badanych).

Komisja jest niezależna w swej działalności i formułowaniu stanowiska.

Komisja zbiera się na posiedzeniu nie mniej niż dwa razy w roku w terminach związanych z terminem składania wniosków na badania. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zebrać się w dodatkowym terminie.

Daty zebrań ustalane są przez Przewodniczącego Komisji w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki.

Ocena wniosków projektowych

Komisja zobowiązana jest do przygotowania opinii w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Opinia sporządzana jest w formie pisemnej.

Opinia może zawierać:

  • ocenę pozytywną
  • oceną pozytywną z warunkiem spełnienia sugerowanych przez Komisję zmian w projekcie badawczym
  • oceną negatywną

Opinie z oceną pozytywną z warunkiem i negatywną wymagają pisemnego uzasadnienia.

Ocena pozytywna z warunkiem oraz negatywna uniemożliwia przeprowadzenie planowanych badań.

Realizacja badań jest możliwa po wprowadzeniu zmian i ponownego rozpatrzenia projektu przez Komisję.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje są dostępne w Regulaminie działania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych: https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=3038

Kontakt

Wnioski projektowe do oceny Komisji należy składać w wersji papierowej w:

Sekretariacie Prorektora ds.Nauki

Monika Sawicka
tel. 22/5893623 wew. 3237
e-mail: mcelinska@aps.edu.pl
pok. 3239

Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą

Kierownik Biura

Krzysztof Kozina
tel. 22/589 36 15
e-mail: kkozina@aps.edu.pl
pok. 3221

Pracownicy

Anna Netrowska
telefon: 22/589 36 00
e-mail: anetrowska@aps.edu.pl
pok. 3222

Powrót do spisu treści