EN

Formy zajęć

W Akademii realizowane są zajęcia dydaktyczne w różnej formie.

 1. wykłady kursowe
 2. wykłady monograficzne
 3. ćwiczenia audytoryjne
 4. konwersatoria
 5. ćwiczenia laboratoryjne
 6. zajęcia warsztatowe
 7. zajęcia terenowe
 8. seminaria magisterskie i dyplomowe
 9. konwersatoria w języku obcym (translatorium)
 10. pracownie artystyczne magisterskie i dyplomowe

Limity liczebności grup

Dla poszczególnych rodzajów zajęć obowiązują limity liczebności grup studenckich:

 • wykłady monograficzne – co najmniej 40 osób;
 • ćwiczenia audytoryjne, konwersatoria – co najmniej 20 i nie więcej niż 35 osób;
 • ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia warsztatowe – co najmniej 15 osób, nie więcej niż 20 osób;
 • zajęcia terenowe – co najmniej 10 osób;
 • seminaria magisterskie i dyplomowe – co najmniej 12, nie więcej niż 20 osób;
 • zajęcia typu konwersatoriów prowadzone w języku obcym (translatorium) – od 6 do 10 osób;
 • pracownie artystyczne magisterskie i dyplomowe – co najmniej 8, nie więcej niż 12 osób.

(na podstawie Uchwały nr 34/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dn. 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wykonywania i wysokości pensum dydaktycznego)

Fakultety

Zajęcia mogą być realizowane w trybie obowiązkowym i fakultatywnym.

Zajęcia obowiązkowe realizowane są przez pracowników zgodnie z rocznym obciążeniem (pensum).

Zajęcia fakultatywne realizowane na podstawie przedłożonej przez nauczycieli propozycji przedmiotu do realizacji, zgodnej z zapotrzebowaniem na poszczególnych kierunkach i poziomach kształcenia.

Propozycja przedmiotu zostaje udostępniona studentom. Studenci wybierają przedmiot poprzez rejestrację w systemie. Przedmiot jest realizowany po uzyskaniu odpowiedniej ilości rejestracji.

Więcej informacji jest zamieszczonych Uchwale nr 34/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dn. 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wykonywania i wysokości pensum dydaktycznego:
https://intranet.aps.edu.pl/files/10237_uchwala_nr_34_12_13.pdf