EN


Na terenie uczelni działa ogólnodostępna sieć bezprzewodowa.

Pracownicy uczelni mogą korzystać z dostępu do portalu intranetowego Akademii Pedagogiki Specjalnej. Intranet jest siecią komputerową, z której mogą korzystać pracownicy danej firmy lub instytucji, dostępną poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

Dostęp do Intranetu

Dostęp do Intranetu zapewniony przez stronę internetową Uczelni:
http://www.aps.edu.pl/pracownicy/intranet.aspx

Z witryny można korzystać po wcześniejszym wpisaniu hasła indywidualnego.

Pracownicy, po raz pierwszy korzystający z Intranetu, zobowiązani są do wcześniejszego skontaktowania się z działem obsługi w celu wygenerowania dostępu.

Po zalogowaniu się dostęp do większości zamieszczonych w serwisie dokumentów jest niezabezpieczony. W przypadku niektórych dokumentów konieczne jest posłużenie się dodatkowym hasłem. Materiały wymagające dodatkowego hasła (tzw. niedostępne) oznaczone są strzałką z kłódką. Uprawnienia do korzystania z materiałów niedostępnych nadawane są indywidualnie przez administratora systemu.

Pracownicy mogą posiadać indywidualne konta na serwerze Akademii.

Założenie konta wymaga złożenia wniosku. Wniosek dostępny jest pod adresem:
https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=650 lub u administratora serwisu: sebastianm@aps.edu.pl