EN

Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej gromadzi i udostępnia informację naukową z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, pracy socjalnej i innych nauk społecznych i humanistycznych.

W jej skład wchodzą następujące działy:

  • wypożyczalnia
  • czytelnia
  • informatorium
  • wypożyczalnia międzybiblioteczna
  • dział gromadzenia, opracowania, magazyn
  • foliowanie i drobna konserwacja zbiorów.

Położenie

Biblioteka Główna APS mieści się w gmachu B (p. III) przy ul. Szczęśliwickiej 40.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia biblioteczna dostępna jest dla wszystkich pracowników APS.

Wypożyczenia dokonuje się na podstawie Karty Czytelnika. Karta Czytelnika jest wydawana pracownikom na podstawie dokumentu stwierdzającego zatrudnienie w APS. Wraz z otrzymaniem Karty czytelnicy uzyskują dostęp do internetowych kont indywidualnych, na których zamieszczone są informacje o wypożyczonych egzemplarzach i terminach wypożyczeń. Za pośrednictwem konta można również dokonywać rezerwacji wypożyczonych woluminów.

Osoby nieposiadające Karty mogą zgłaszać się do Wypożyczalni (p. 2324).

Pracownicy posiadający Kartę Czytelnika mogą wypożyczać

  • do 20 woluminów na okres 60 dni

Katalogi

Biblioteka zapewnia dostęp do katalogów on-line: http://sowa.aps.edu.pl/Opac5/

Dostęp do katalogu nie wymaga logowania się na koncie indywidualnym.

Część książek jest dostępnych w zbiorze podręcznym. Informacje o zbiorze podręcznym

Biblioteka nie realizuje zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną lub faksem i nie informuje o stanie realizacji zamówienia.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Pracownicy mogą korzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych pozycji niedostępnych w zbiorach Biblioteki APS, a znajdujących się w placówkach poza Warszawą.

Zbiory z wypożyczeń międzybibliotecznych są udostępniane wyłącznie w Czytelni Biblioteki APS.

Dostęp do baz danych EBSCO

Pracownicy Akademii Pedagogiki Specjalnej mogą korzystać z baz EBSCO w siedzibie i poza siedzibą Uczelni.
Na terenie APS dostęp do baz EBSCO jest nieograniczony.
Poza siedzibą uczelni korzystanie z baz wymaga posiadania indywidualnego identyfikatora i hasła. Indywidualne hasła nadawane są w Informatorium (pok. 2307) lub drogą elektroniczną bibl@aps.edu.pl (czas oczekiwania na nadanie identyfikatora i hasła drogą elektroniczną wynosi 1-2 dni robocze).

Bazy dostępne są na stronie: http://search.ebscohost.com

Szczegółowe informacje na temat baz danych EBSCO są udzielane w INFORMATORIUM (pok. 2307).

IBUK – książki elektroniczne

Ibuk.pl jest pierwszą czytelnią on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. W czytelni dostępnych jest kilkaset tytułów. Biblioteka APS zapewnia dostęp do wybranych publikacji: http://www.aps.edu.pl/media/4770/Libra_IBUK_2013.pdf

Korzystanie z Ibuk.pl poza uczelnią wymaga dostępu do konta: http://www.aps.edu.pl/media/4770/Libra_IBUK_2013.pdf

Dostęp do IBUK – książki elektroniczne

Informacje szczegółowe

Regulacje dotyczące korzystania z biblioteki zamieszczone są w Regulaminie Biblioteki Głównej APS na stronie: http://www.aps.edu.pl/biblioteka/regulamin/

Informacje o bibliotece znajdują się na stronie http://www.aps.edu.pl/biblioteka

Kontakt

e-mail: bibl@aps.edu.pl

tel. 22/589 36 00

Wypożyczalnia - wew. 2324

Czytelnia - wew. 2324

Informatorium - wew. 2306 i 2307 lub 22/589 36 47