EN

Jednym z podstawowych obowiązków pracowników jest poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

Informacje

Zapisy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia zostały zamieszczone w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Czytamy tam m.in.:

Art. 229.[Badania lekarskie] § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

(…) § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

(…) § 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.”