dr Tomasz Głowik

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej


Kontakt

E-mail: tglowik[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893516


Główne obszary badawcze

 • psychologia i psychoterapia osób uzależnionych oraz członków ich rodzin; psychoterapia; terapia w procesie resocjalizacji; praca terapeutyczna i korekcyjno-edukacyjna z osobami stosującymi przemoc; zachowania suicydalne; psychologia penitencjarna i penitencjarystyka

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii

   

  Najważniejsze publikacje:

  Głowik, T. (2020). Kilka refleksji o psychologii sądowej i penitencjarnej. W: J. Klimczak., M. Niełaczna (red.), Kryminologia zła. (s. 51-57). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  Głowik, T. (2019). Zmiana paradygmatów w terapii uzależnień. Resocjalizacja Polska, 17, 91-101.

  Głowik, T. (2017). O podmiotowości pacjenta, psychoterapii w terapii uzależnień i innych. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2,  4-9.

  Głowik, T. (2017). Tożsamość zawodowa kuratora sądowego. Rozwój poczucia kompetencji. W: L. Wirkus (red.). Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych. (s. 47-58). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

  Głowik, T. (2015). Terapia oparta na zasobach. W: Z. B. Gaś (red.). Kłopoty z dorosłością. (s. 89-103). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

  Głowik, T. (2013). „RODZINA” w zakładzie karnym. Program dla sprawców przemocy w rodzinie w izolacji więziennej. Niebieska Linia, 6 (89), 16-18.

  Głowik, T. (2013). Sprawcy przemocy w rodzinie w izolacji więziennej. Determinanty zjawiska a programy terapii. Opieka – Terapia -  Wychowanie, 3-4, 24-29.

  Głowik, T. (2012). Specyfika terapii w izolacji więziennej. W: P. Jabłoński, B. Bukowska, Cz. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów. (s. 313-331). Warszawa: Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii.

  Marzec-Holka, K., Głowik, T., Bilska, E., Iwanicki H. (red.). (2012). Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Głowik, T. (2012). Sytuacje trudne w izolacji penitencjarnej. W: K. Marzec-Holka, T. Głowik, E. Bilska, H. Iwanicki (red.), Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności. (s. 194-212). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

   

  Projekty badawcze:

   

  Czynniki chroniące a psychospołeczne uwarunkowania zachowań autoagresywnych osób w izolacji penitencjarnej;

  Egzystencjalny wymiar kary pozbawienia wolności i radzenia sobie w izolacji penitencjarnej osób skazanych na kary długoterminowe;

   

  Pełnione funkcje:

   

  Członek Stałej Senackiej Komisji Statutowej APS


fotografia osoby Tomasz Głowik