dr Radosław Piotrowicz

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kontakt

E-mail: rpiotrowicz[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893530


Główne obszary badawcze

 • wczesna interwencja- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (diagnoza- wspomaganie rozwoju dziecka, ocena systemu wsparcia przez rodziców- interdyscyplinarny model wsparcia); jakość życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w modelu kompleksowego wsparcia na drodze dzieciństwo – dorastanie -dorosłość – starość; badania screeningowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  1990 – 1995 – studia mgr na kierunku Pedagogika Specjalna specjalność oligofrenopedagogika, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej obecnie:  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  2005- doktor nauk humanistycznych, specjalność: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie   Rozprawa nt:   Poczucie jakości życia w percepcji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym,  promotor dr hab. Andrzeja Giryński prof. APS,  recenzenci:  Prof. dr hab. Joanna Glodkowska, Prof. dr hab. Janina Wyczesany

  Najważniejsze publikacje:

  Piotrowicz, R. (2018).  Wczesna interwencja-poznanie i planowanie pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną. W: A. Abramowska., Podhajska, K (red.), Wczesna interwencja - wsparcie dziecka i rodziny (s. 211–233). Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

  Piotrowicz, R. (2018). Wczesna interwencja w systemie wsparcia dziecka i rodziny-kompleksowe rozwiązania PSONI. W: A. Abramowska., Podhajska, K (red.), Wczesna interwencja - wsparcie dziecka i rodziny (s. 105 – 137).  Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

  Piotrowicz, R. (2018). Zabawa - poznanie kluczowych umiejętności rozwojowych małego dziecka. W: R. Piotrowicz (red.), Małe dziecko - poznanie w zabawie (s. 7–18). Warszawa: Wydawnictwo APS.  

  Piotrowicz, R., Marcioch, S. (2018). Zabawa to podstawa! Słów kilka o tym jak mozna budować więź ze swoim dzieckiem. W: R. Piotrowicz (red.), Małe dziecko - poznanie w zabawie, (s. 199 – 215).  Warszawa: Wydawnictwo APS. 

  Elszkowska, A., Golon, A., Raabe, K., , Krawczyk, F.,  Majcher, D., Niklewska-Piotrowska, E., Piotrowicz, R.,  Rafał-Łuniewska, J. (2017).  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.  

  Pisarek, E.,  Piotrowicz, R. (2016).  PEWNY START. Zajęcia rewalidacyjne. Grafomotoryka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Piotrowicz, R., Beata, D., Pogorzelec, A.,  Rola, B. (2015). Patryk też Może. Multimedialny System Wsparcia Edukacji Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną Koncepcja, raport z badań APS. Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

  Piotrowicz, R., Dubińska, B., Rola, B. (2013). Poznaję i akceptuje siebie i innych. Scenariusze zajęć, karty pracy. Scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Credo.

  Wapiennik, E., Piotrowicz, R. (2002). Niepełnopsrawny-pełnoprawny obywatel Europy. Warszawa: Urzad Komitetu Integracji Europejskiej.  

   

  Projekty badawcze:

  Jakość życia rodzin z  dzieckiem niepełnosprawnym -ocena systemu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania

  Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej –  badanie poziom wiedzy i umiejętności uczniów, w tym ze SPE 

  Pilotażowe opracowanie koncepcji i weryfikacja narzędzia badawczego- testów screeningowych (scrining rozwojowy) małych dzieci w wieku 6-32 miesięcy

  Pełnione funkcje:

  2005-2008 -Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk Pedagogicznych

  2008-2012- Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Pedagogicznych

  Kierownik projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów. Umowa: POKL03.03.04-00-046/09-01 (2009-2011)

  Autor koncepcji organizacji projektu: Centrum Poradnictwa i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej APS

  Autor programu studiów i kierownik studiów podyplomowych: Wczesna Interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i opieki nad małym dzieckiem

  Kierownik specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju, na kierunku pedagogika specjalna, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

  Trener i ekspert w realizacji projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedstawicieli systemu edukacji Gruzji pt.   „One są wśród nas”   w zakresie przygotowani programów szkolenia, poradników oraz prowadzenia szkoleń zespołów specjalistów z Gruzji.

fotografia osoby Radosław Piotrowicz