EN

Strona główna Nauka Zespoły badawcze

Zespoły badawcze

10-09-2020

Nasz Lab to interdyscyplinarny zespół skupiony głównie na agresji i czynnikach psychologicznych, które zwiększają jej prawdopodobieństwo (np. wykluczenie społeczne, wrażliwość na prowokacje, czy wrogie atrybucje), oraz czynnikach które jej zapobiegają (np. mentalizacja, bliskie relacje). W obszarze zainteresowań jest to, co dzieje się na styku osobowości oraz sytuacji i prowadzi do uruchomienia reakcji agresywnej. W badaniach Zespół wykorzystuje także narzędzia pomiarowe pozwalające nam na obserwację reakcji badanych w trakcie eksperymentów, takie jak okulograf (śledzenie ruchów gałek ocznych), miograf (EMG, pomiar napięcia mięśni), elektrokardiogram czy kamera termowizyjna. Prowadzone badania sponsorowane są z grantów Narodowego Centrum Nauki oraz uczelnianych grantów wewnętrznych. Więcej informacji o APSychoLab 

 

 


 

 

Zespół badań nad socjalizacją i agresją (SAG lab) skupia osoby zainteresowane problematyką socjalizacyjnych, sytuacyjnych i wynikających z różnic indywidualnych uwarunkowań zachowań i postaw agresywnych. Prowadzimy badania eksperymentalne i korelacyjne, których celem jest poszukiwanie czynników determinujących prawdopodobieństwo pojawienia się agresji i negatywnych postaw wobec osób nietypowych dla swojej płci. W badaniach eksplorujemy rolę zagrożenia tożsamości płci, prowokacji, agresywnego fantazjowania, złości, gniewnych ruminacji i doświadczeń w zakresie stylów i postaw rodzicielskich. Ważnym aspektem prowadzonych przez nas badań są różnice międzypłciowe w agresji, czy transfobii, rozumiane w kategoriach odmiennych mechanizmów psychologicznych, zarządzających zachowaniami agresywnymi kobiet i mężczyzn. Więcej informacji o SAG Lab

Aktualności

27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.