Otwarte konkursy

Otwarte konkursy zewnętrzne (NCN, MEiN, NAWA i inne)

Osoby zainteresowane składaniem wniosków prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Zarządzania Projektami Naukowymi link do pliku