EN

Strona główna Nauka Komisja etyki badań naukowych

Komisja etyki badań naukowych

15-01-2021

Komisja Etyki Badań Naukowych

 

 

Najbliższe posiedzenie Komisji Etyki odbędzie się 10 lutego 2021 r. Wnioski do oceny można przesyłać w trybie ciągłym, jednak co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Komisji - najpóźniej do 27 stycznia 2021 r. 

Wnioski i dokumentacja projektu podlegającego ocenie powinny być dostosowane do wymogów nowego Regulaminu. Uaktualniona wersja FORMULARZA WNIOSKU (Załącznik nr 1 do Regulaminu) została zamieszczona na stronie Komisji 23.12.2020 r.po zatwierdzeniu przez Senat APS.

Elektroniczne wersje wniosków wraz z wymaganą dokumentacją prosimy przesyłać na adres wdziarnowska@aps.edu.pl (za potwierdzeniem dostarczenia).

 

Członkowie Komisji Etyki Badań Naukowych:

dr hab. Anna Drabarek, prof. APS – Przewodnicząca Komisji

dr hab. Beata Hintze, prof. APS – Wiceprzewodnicząca Komisji

dr Wioletta Dziarnowska – Sekretarz Komisji

dr Alicja Baum

dr Adam Buczkowski

dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

dr Urszula Gosk

dr Izabela Więcek-Poborczyk

dr Małgorzata Woźniak-Prus

dr Monika Zima-Parjaszewska

mgr Adrianna Krystosiuk

lic. Patrycja Wudniak

 

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych z udziałem człowieka, których kierownikiem lub wykonawcą jest pracownik APS lub doktorant APS, w tym projekty badań realizowanych w ramach prac habilitacyjnych, doktorskich, prac własnych, zadań statutowych.

 

Komisja może wydać opinię:

a) pozytywną,

b) pozytywną z warunkiem naniesienia wskazanych przez Komisję zmian w projekcie badawczym,

c) negatywną.

Opinie pozytywna z warunkiem i negatywna zawierają pisemne uzasadnienie.

Opinia pozytywna z warunkiem oznacza, że planowane badanie nie budzi zasadniczych zastrzeżeń etycznych i jego realizacja jest możliwa po wprowadzeniu wskazanych przez Komisję zmian. Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnej korekty projektu badań uwzględniającej wszystkie uwagi Komisji.

Opinia negatywna uniemożliwia przeprowadzenie planowanych badań (w przypadku badań finansowanych ze środków APS).

 

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ WNIOSKU KOMISJI

ZAŁĄCZNIK 2 – FORMULARZ INDYWIDUALNEJ OCENY WNIOSKU

 

 

 

 

Aktualności

20-01-2021

"Jak to jest być mną" - znamy wyniku konkursu Katedry UNESCO

Do konkursu zakwalifikowało się ponad 100 prac z całej Polski. Miło nam ogłosić listę zwycięzców.
18-01-2021

Wykład otwarty - dr Cecilia Zsögön

W ramach kolejnej edycji "Ogrodu nauki" Instytut Pedagogiki zaprasza na wykład otwarty dr Cecilii Zsögön, Universidad de Buenos Aires (profesor wizytująca APS) pt. "Mapping the backlash against human …
18-01-2021

Większość zajęć w semestrze letnim w formie zdalnej

Tę trudną decyzję podjęły władze Akademii, biorąc pod uwagę dobro studentów i wykładowców, a także pracowników administracyjnych uczelni.