EN

Strona główna Nauka Komisja etyki badań naukowych

Komisja etyki badań naukowych

01-07-2020

Komisja Etyki Badań Naukowych

 

Najbliższe zebranie Komisji Etyki w obecnym składzie odbędzie się 9 września 2020. W związku z tym uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków do oceny najpóźniej do 2 września 2020.

Prosimy o nadsyłanie elektronicznych wersji wniosków na adres: mgrzelka@aps.edu.pl.

 

Członkowie Komisji Etyki:

dr hab., prof. APS Helena Ciążela – przewodnicząca Komisji

dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek - wiceprzewodnicząca Komisji

dr hab. Łukasz Baka

dr Natalia Gawron

dr Urszula Gosk

dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka

dr Katarzyna Łukaszewska

dr Tomasz Prusiński

dr Monika Zima-Parjaszewska

mgr Michalina Grzelka – sekretarka Komisji

 

Do zadań Komisji należy opiniowanie projektów badawczych pracowników i doktorantów Akademii w zakresie etyczności planowanych badań. Komisja nie opiniuje projektów badań już przeprowadzonych.

Komisja jest niezależna w swej działalności i formułowaniu stanowiska.

Harmonogram posiedzeń Komisji udostępniany jest na stronie internetowej Akademii na początku każdego semestru roku akademickiego.

Komisja wydaje opinie w sprawie wniosków złożonych co najmniej tydzień przed posiedzeniem Komisji. Komisja może podejmować decyzje również w trybie obiegowym.

 

Ocena wniosków projektowych

Komisja przygotowuje opinie w formie pisemnej.

Opinia może zawierać:

  • ocenę pozytywną
  • ocenę pozytywną z warunkiem spełnienia sugerowanych przez Komisję zmian w projekcie badawczym
  • ocenę negatywną

Opinie z oceną pozytywną z warunkiem i oceną negatywną wymagają pisemnego uzasadnienia.

Ocena pozytywna z warunkiem oznacza, że realizacja badań jest możliwa po wprowadzeniu zmian. Ocena negatywna uniemożliwia przeprowadzenie planowanych badań i wymaga złożenia poprawionego wniosku do ponownego rozpatrzenia projektu przez Komisję.

Regulamin Komisji

Wzór wniosku


Wnioski projektowe do oceny Komisji należy składać w wersji papierowej (wraz z podpisem na ostatniej stronie wniosku) i elektronicznej w:

Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą

Michalina Grzelka
e-mail: mgrzelka@aps.edu.pl
pok. 3221

Aktualności

03-07-2020

PRAKTYKI STUDENCKIE - ZMIANY

Uwaga! ważny komunikat dotyczący zmiany w realizacji planów studiów w zakresie PRAKTYK
01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…