EN

Strona główna Nauka Komisja etyki badań naukowych

Komisja etyki badań naukowych

01-07-2020

Komisja Etyki Badań Naukowych

 

Najbliższe zebranie Komisji Etyki w obecnym składzie odbędzie się 9 września 2020. W związku z tym uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków do oceny najpóźniej do 2 września 2020.

Prosimy o nadsyłanie elektronicznych wersji wniosków na adres: mgrzelka@aps.edu.pl.

 

Członkowie Komisji Etyki:

dr hab., prof. APS Helena Ciążela – przewodnicząca Komisji

dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek - wiceprzewodnicząca Komisji

dr hab. Łukasz Baka

dr Natalia Gawron

dr Urszula Gosk

dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka

dr Katarzyna Łukaszewska

dr Tomasz Prusiński

dr Monika Zima-Parjaszewska

mgr Michalina Grzelka – sekretarka Komisji

 

Do zadań Komisji należy opiniowanie projektów badawczych pracowników i doktorantów Akademii w zakresie etyczności planowanych badań. Komisja nie opiniuje projektów badań już przeprowadzonych.

Komisja jest niezależna w swej działalności i formułowaniu stanowiska.

Harmonogram posiedzeń Komisji udostępniany jest na stronie internetowej Akademii na początku każdego semestru roku akademickiego.

Komisja wydaje opinie w sprawie wniosków złożonych co najmniej tydzień przed posiedzeniem Komisji. Komisja może podejmować decyzje również w trybie obiegowym.

 

Ocena wniosków projektowych

Komisja przygotowuje opinie w formie pisemnej.

Opinia może zawierać:

  • ocenę pozytywną
  • ocenę pozytywną z warunkiem spełnienia sugerowanych przez Komisję zmian w projekcie badawczym
  • ocenę negatywną

Opinie z oceną pozytywną z warunkiem i oceną negatywną wymagają pisemnego uzasadnienia.

Ocena pozytywna z warunkiem oznacza, że realizacja badań jest możliwa po wprowadzeniu zmian. Ocena negatywna uniemożliwia przeprowadzenie planowanych badań i wymaga złożenia poprawionego wniosku do ponownego rozpatrzenia projektu przez Komisję.

Regulamin Komisji

Wzór wniosku


Wnioski projektowe do oceny Komisji należy składać w wersji papierowej (wraz z podpisem na ostatniej stronie wniosku) i elektronicznej w:

Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą

Michalina Grzelka
e-mail: mgrzelka@aps.edu.pl
pok. 3221

Aktualności

24-09-2020

XI edycja konkursu „Matematyka w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”. Termin zgłoszeń - 1 listopada br.
23-09-2020

Nowe władze KRASP

Prezentujemy nowy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W Prezydium pracować będzie 5 kobiet, a wśród nich Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS.
22-09-2020

Dni adaptacyjne dla I roku

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów do udziału w obowiązkowych dniach adaptacyjnych