EN

Strona główna Nauka Ewaluacja 2021

Ewaluacja 2021

10-09-2020

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Przewodnik EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Klasyfikacja działalności naukowej zgodna z Ustawą 2.0

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie wykazu czaspism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik do komunikatu z dnia 18 grudnia 2019r.-wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą punktów

 

UWAGA!

Od 01 stycznia 2020 roku pracownicy Biblioteki będą wprowadzać do Bazy Wiedzy APS dane o publikacjach.

Więcej informacji w komunikacie dotyczącym wprowadzania dorobku podlegającego ewaluacji do Bazy APS.

 

WYKAZ CZASOPISM I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

Lista czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami

więcej...

 

 

 

 

 

Aktualności

24-09-2020

XI edycja konkursu „Matematyka w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”. Termin zgłoszeń - 1 listopada br.
23-09-2020

Nowe władze KRASP

Prezentujemy nowy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W Prezydium pracować będzie 5 kobiet, a wśród nich Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS.
22-09-2020

Dni adaptacyjne dla I roku

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów do udziału w obowiązkowych dniach adaptacyjnych