Erasmus+ pracownicy APS

 

 

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe dydaktycznym:

  • Staff Mobility for Teaching-Mobility Agreement
  • Inne dokumenty zawierające zgodę strony przyjmującej
  • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
  • Zgłoszenie na wyjazd dydaktyczny

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe szkoleniowym:

  • Staff Mobility for Training-Mobility Agreement
  • Inne dokumenty zawierające zgodę strony przyjmującej
  • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
  • Zgłoszenie na wyjazd dydaktyczny

Akty prawne, druki, wykaz uczelni partnerskich

Komunikat nr 1/2021 Prorektora ds. Nauki z dnia 09 lutego 2021 roku dotyczący warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2021/2022 link do pliku

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 7 września 2020r. w sprawie realizacji programu Erasmus+ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 wraz z załącznikiem

Załącznik nr 1

link do pliku 

 

link do pliku

Staff Mobility for Teaching-Mobility Agreement link do pliku
Staff Mobility for Training-Mobility Agreement link do pliku
Zgłoszenie na wyjazd dydaktyczny w ramach Erasmus+ link do pliku
Uczelnie partnerskie link do pliku


Kontakt

Koordynator Programu Erasmus+

mgr Katarzyna Kruś-Kubaszewska

kkrus@aps.edu.pl

 

Obsługa administracyjna

mgr Dominika Zińczuk

Biuro Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą

dzinczuk@aps.edu.pl