Wnioski, wzory, druki, instrukcje

 

 

Regulamin Warunków i trybu kierowania za granicę pracowników APS WORD PDF
Załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie urlopu naukowego WORD PDF
Załącznik nr 2 Wniosek o realizację wyjazdu zagranicznego WORD PDF
Załącznik nr 3 Wniosek o zaliczkę na wniesienie opłaty konferencyjnej WORD PDF
Załącznik nr 4 Rozliczenie z zaliczki w zagranicznych środkach płatniczych  WORD PDF

 

Polisa nr 436000219376

Ubezpieczyciel ERGO HESTIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes&Podróż

 

Przydatne linki:

Kalkulator zagranicznej podróży służbowej

Kalkulator liczby dni

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

Instrukcja zgłaszania konferencji, seminariów, imprez artystycznych organizowanych w APS WORD PDF
załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia imprezy WORD PDF
załącznik nr 2 Zgłoszenie na stronę www.aps.edu.pl WORD PDF
załącznik nr 5 Formularz konferencji do POLon WORD PDF
załącznik nr 6 Zalecenia dla elektronicznej rejestracji WORD PDF
załącznik nr 7 Elementy klauzuli informacyjnej WORD PDF